Auktoriserad revisor och redovisningskonsult

Dott. Giovanni Indro Andreotti

PARTNER

Född den 8:e september 1981 i Bergamo, bosatt i Merate (LC). Han har en magisterexamen i ekonomi och handel med inriktning mot företagsrätt från Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano från den 31:a mars 2005.

Auktoriserad revisor och redovisningskonsult, inskriven i den italienska Revisorsinspektionen n. 7498.

Under sin karriär har han arbetat som lagstadgad revisor i privata och publika aktiebolag, samt för offentliga institutioner och han är medlem i det italienska tillsynsorganet enligt lagstiftningsdekret 231/01.